Deep Breath Life
TAKIZAKI
icon
เราแสวงหาคุณค่าในรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นโดย "มุ่งเน้นที่ผู้คน" และส่งมอบความสุขและความประทับใจแก่ผู้คน
เราจะสร้างสรรค์ A Better Life ให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเรือน ชุมชน และสังคม

Panasonic Life Solutions Sales (Thailand) Co., Ltd.

Deputy Managing Director

Takizaki Ryoichi

icon
ความต้องการของเจ้าบ้าน
ยกระดับคุณค่าการอยู่อาศัย

ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ณ ขณะอยู่บ้าน

ห่วงใยเรื่องสุขภาพ

ความต้องการในด้านสุขภาพที่มีต่อที่พักอาศัย

ปัญหาด้านการก่อสร้าง
ปัญหาด้านแรงงาน

การขาดแคลนคนงานที่กลายเป็นเรื่องปกติ

ปัญหาด้านคุณภาพ

คุณภาพที่แตกต่างกันออกไปตามบุคลิกลักษณะ

icon
พานาโซนิครังสรรค์อนาคตอันรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพร้อมอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสังคมอย่างลงตัว

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ เราได้ร่วมมือกับ บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการในประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาคารสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบสำเร็จรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องอุปกรณ์เพื่อการอยู่อาศัยและการปรับปรุงพื้นที่ที่มีคุณภาพสูง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่บ่มเพาะจากประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์เพื่อการอยู่อาศัย ไปช่วยต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยของไทย และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในฐานะบริษัทชั้นนำสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ เรายังต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เอื้อต่อผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวที่มาพร้อมอุปกรณ์เพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์พื้นที่ด้านความปลอดภัย อุ่นใจ ถูกสุขอนามัย และสะดวกสบาย ตลอดจนห้องดูแลผู้สูงอายุ (Elder Care Room) และการปรับปรุงบ้าน (Renovation) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

พวกเราพานาโซนิคเชื่อว่าการอยู่ร่วมและเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกันของธรรมชาติและสังคมคือความสมบูรณ์ที่แท้จริง จึงมุ่งมั่นสู่อีกระดับของการเติบโตมั่งคั่งในอุตสาหกรรมการอยู่อาศัยในประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนต่อไป

icon
ให้เวลาพักผ่อนในบ้าน...สะดวกสบายกว่าที่เป็น
ด้วยความร่วมมือกับบริษัท สยามสตีล พานาโซนิคยินดีที่จะได้ส่งมอบบ้านในอุดมคติแก่ทุกท่านเพื่อเติมเต็มเวลาที่ได้พักผ่อนในบ้านพร้อมๆ กับการดูแลและใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
icon
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปที่ให้บริการโดยบริษัท สยามสตีล
icon
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการ

"DEEP BREATH LIFE" - ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่จากพานาโซนิค

สินค้าและบริการ

พัดลมระบายอากาศ / เครื่องปรับอากาศ
หลอดไฟ / การเดินสายไฟ
ที่อยู่อาศัย
ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน

Back side

พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชันส์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เซ็นเตอร์ (กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย)