เครื่องตรวจจับควัน
Smoke Detector

Tested not once, but twice

ไม่ได้ทดสอบเพียงครั้งเดียว แต่ทดสอบสองครั้งTested not once, but twice

อุปกรณ์ตรวจจับควันของพานาโซนิคทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
2 ครั้งด้วยควันจริงในระหว่างกระบวนการผลิต นอกจากนี้เรายังจะ
ใช้ไฟจริงในการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจในความเชื่อถือระดับสูงสุด

Every Panasonic smoke detector is tested twice with real smoke during the production process. We also use real fire in development to ensure the highest reliability.

Smart flexible detector algorithms

วิธีการตรวจจับที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นSmart flexible detector algorithms

ช่องของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยตาข่ายละเอียดมากและการตรวจจับการ
ปนเปื้อนของควันอย่างคงที่ซึ่งปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทำให้ระบบเตือนภัยมี
ความน่าเชื่อถือมาก

Improved detector chamber with extremely fine mesh net and constant smoke contamination monitoring provide high reliable alarm system