พานาโซนิคนำเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพร่วมงาน
“PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR”


PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image

 


   เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณพงษ์วุฒิ แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 4 จากขวา) เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์พร้อมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์แห่งการขยายองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ “PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR 2024” จัดขึ้นโดย ชีวาสุขวิทยาลัย (College of Health & Wellness) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ณ หอประชุม Auditorium ชั้น16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ


   ภายในงานนอกจากพานาโซนิคนำผลิตภัณฑ์พร้อมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาร่วมนำเสนอ อาทิ เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย (RS Bed) โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ A-LA-Uno รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพอากาศ อาทิ เครื่องปล่อยประจุ nanoe™X (Air-e) เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ Panasonic ziaino® พร้อมด้วยดัชนีชี้วัดสุขภาพของสมอง โดยการใช้เทคโนโลยีปารประเมินค่า (BHQ) แล้ว คุณพงษ์วุฒิฯ ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Silver Tsunami : A Golden Opportunity for Business & Digital Health Services” พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีของพานาโซนิค ที่สามารถรองรับธุรกิจผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น เช่น Fujisawa Sustainable Smart Town (FSST) ชุมชนอัจฉริยะอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนทุกเพศทุกวัยอย่างครบวงจร อาทิ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลเด็ก ฯลฯ อีกด้วย


PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image

มร.ฮิซาคาสึ มาเอดะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คอนเนค มาร์เก็ตติ้ง บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วยคุณพงษ์วุฒิ แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการจัดงาน “PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR 2024"


PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image
PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image
PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image
PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image
PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image
PIM WELLNESS SYMPOSIUM & HEALTH INNOVATION FAIR Image

--------------------------------------------------------------------------------


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566