LED Dimmable


LED

 

LED-Dimmer Switch 50W 220V῀

 

 

Dimension ขนาดผลิตภัณฑ์

 

 

Wring วิธีการต่อสาย

 

  • Short-Circuit Protection เมื่อต่อไฟผิดสัญญาณไฟจะกระพริบแจ้งเตือน
  • คงระดับความสว่างที่ชื่นชอบได้ด้วยปุ่ม Push off/on
  • ปรับระดับแสงสว่างได้นุ่มนวล ไร้เสียงรบกวน

 

 

 

คำแนะนำ : การเลือกใช้หลอดไฟให้เหมาะสม
 

  • เมื่อใช้หลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำใช้หม้อแปลง แปลงแรงดันจาก 220V เป็น 12V
  • หลอดไฟที่ใช้ต้องเป็นหลอดแบบมีฟิวส์ในตัวเท่านั้น มิฉะนั้นสวิตช์หรี่ไฟ อาจเสียหายได้เมื่อหลอดไฟขาด
  • ความสว่างขณะหรี่ไฟ ขึ้นอยู่กับหลอดแอลอีดีที่ใช้
  • เมื่อทำการจ่ายไฟเข้าสู่วงจร หลอดแอลอีดีอาจสว่างขึ้นชั่วขณะ
  • ในกรณีเชื่อมต่อสวิตช์หรี่กับหลอดแอลอีดี 2 ดวงขึ้นไป แนะนำให้ใช้ หลอดแอลอีดีชนิดปรับแสงได้ที่กำลังวัตต์และผู้ผลิตเดียวกัน

   

 

 

แนะนำการใช้ร่วมกับฝาและอุปกรณ์เสริม