ปลั๊กพ่วง
Extension Cord

Long-life Design

การออกแบบเพื่ออายุใช้งานที่ยาวนาน Long-life Design

ด้วยกำลังในการยึดสูงของอุปกรณ์นี้ ดังนั้นปัญหารูเสียบ
หลวมเมื่อเสียบปลั๊กจึงมีน้อยที่สุด รูเสียหลวมมักทำให้ไม่
สามารถนำส่งกำลังไฟฟ้าหรือทำให้ไฟฟ้าช็อตได้

With its high holding power, the problem of having loose socket when plugging in the cord is minimized. Loose sockets often cause failure to deliver power and even electrical short circuits.

Safety Design

การออกแบบเพื่อความปลอดภัย Safety Design

มีการติดตั้งม่านกันน้ำและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าอุปกรณ์
เพื่อป้องกันกระแสไฟเกิน

A shutter preventing water and dirt from entering the device is installed in order to prevent over-current.

Modern Design

ดีไซน์ทันสมัย Modern Design

สามารถเข้ากับการออกแบบภายในมากมาย
ด้วยสี 2 สีและรูปร่างกลมที่สวยงาม

Be able to match with many interior designs with its 2 color variations and a sophisticated rounded shape.