ระบบไลน์สำหรับโรงงาน
Factory Line System

Factory Line 100/60 Factory Line 30

ยืดหยุ่นFlexible

คุณสามารถเพิ่ม ลด และย้ายเครื่องจ่ายไฟฟ้า
ได้ง่ายๆ โดยเพียงดึงคานลง หมุนปลั๊กเพื่อต่อ
หรือถอด

You can add, reduce & relocate power supply easily. Just pull down lever, and turn the plugs to remove or connect.

Safety

ความปลอดภัยSafety

เนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งเบรกเกอร์ในแผง
ควบคุมการจ่ายไฟ ดังนั้นจึงประหยัดพื้นที่

No need to install breakers with distribution panels ― it saves space.

Nice view

ภูมิทัศน์เยี่ยมNice view

ติดตั้งทั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบ 3 เฟสและเครื่อง
จ่ายไฟฟ้า แบบ 1 เฟสได้ในเวลาเดียวกัน จาก
ท่อร้อยสายเพียงท่อเดียว ซึ่งทำให้มีท่อเดียวไป
ยังเครื่องจ่ายไฟเพื่อการขับเคลื่อนเครื่องจักร
เต้ารับทั่วไปและการส่องสว่าง ระบบท่อสำหรับ
โรงงาน 100/60 ทำให้แผนการเดินสายไฟ
ทั้งหมดง่ายขึ้น

One single duct provides three-phase power supply & single-phase power supply ― it allows one duct to supply power for machine-driving, conventional sockets and lighting. Factory Line 100/60 simplifies the entire wiring plan.