เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสสีฟ
Passive Infrared Sensor

Looks slim with the compact Plate

ลักษณะบางด้วยเพลตขนาดกะทัดรัดLooks slim with the compact Plate

Saves energy preventing forgotten on lights

ประหยัดพลังงานและป้องกันการลืมปิดไฟSaves energy preventing forgotten on lights

สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยเซ็นเซอร์และ เปิด-ปิด ไฟ
โดยอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดพลังงานเมื่อไม่ใช้ไฟในบริเวณนั้นๆ

This switch detects human motions by infrared sensor,and automatically turns light “On”,and “Off” after one minute.

Can expand the detection area by installing attachable sensors up to 4 sensors with the main sensor.

สามารถขยายพื้นที่การตรวจจับได้ ด้วยการติดตั้ง
เซ็นเซอร์พ่วงต่อได้ สูงสุด 4 ตัว เข้ากับเซ็นเซอร์หลัก
Can expand the detection area by installing attachable sensors up to 4 sensors with the main sensor.