เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสสีฟ
Passive Infrared Sensor

Looks slim with the compact Plate

ลักษณะบางด้วยเพลตขนาดกะทัดรัดLooks slim with the compact Plate

Saves energy preventing forgotten on lights

ประหยัดพลังงานและป้องกันการลืมเกี่ยวกับแสงสว่างSaves energy preventing forgotten on lights

สวิตช์นี้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ด้วยเซนเซอร์
อินฟราเรด และ “เปิด” และ “ปิด” ไฟอัตโนมัติหลัง 1 นาที

This switch detects human motions by infrared sensor,and automatically turns light “On”,and “Off” after one minute.

Can expand the detection area by installing attachable sensors up to 4 sensors with the main sensor.

สามารถขยายพื้นที่การตรวจจับได้ ด้วยการติดตั้ง
เซ็นเซอร์พ่วงต่อได้ สูงสุด 4 ตัว เข้ากับเซ็นเซอร์หลัก
Can expand the detection area by installing attachable sensors up to 4 sensors with the main sensor.