โซล่าเซลล์
Solar Cell

19.4% module efficiency

ประสิทธิภาพแผงพลังงานแสงอาทิตย์
สูงถึง 19.4%
19.4% module efficiency

ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 25% เมื่อเทียบกับแผง
ทั่วไป

+25% more power from same area

Proven outsiding reliable guality

คุณภาพที่น่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์จากภายนอกProven outsiding reliable guality

ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือ IEC61215
การทดสอบวัฏจักรความร้อน (Thermal Cycle Test)

Reliability test result IEC61215 Thermal Cycle Test

More generation, higher profit

ยิ่งผลิตได้มากเท่าใด ผลกำไรยิ่งมากขึ้นเท่านั้นMore generation, higher profit

ช่วยให้คุณบรรลุผลกำไรขึ้นสุดท้ายที่สูงยิ่งขึ้นด้วย
ระบบ PV

Helping you reach a higher final profit with your PV system