ท่อโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม
Stainless Steel Conduit Pipe

มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อนHighly resistant to corrosion

โครงสร้างโลหะสเตนเลส (SUS304) ให้คุณมั่นใจว่า
จะให้การปกป้องสนิมขั้นสูงสุดในพื้นที่ที่มีสิ่งกัดกร่อน
เช่น สายการผลิตอาหาร โรงงานสารเคมี โรงบำบัดน้ำ
โรงงานริมทะเล และอื่นๆ

The stainless steel metal structure (SUS304) ensures you that will provide the most advanced rust protection in corrosive areas such as food production lines, chemical plants, water treatment plants, seaside factories., etc.

สอดคล้องกับข้อกำหนด IMCComplies with IM requirements

ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในมีขนาดสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของ ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะเพิ่มความยืดหยุ่นและความ
น่าเชื่อถือในการติดตั้งสายไฟเพื่อการใช้งานที่หลากหลายอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้าสเตนเลส
ช่วยให้ระบบสายไฟมีความสมบูรณ์แบบและมีความเป็นมืออาชีพ

The inner length and diameter is compliant with IMC requirements. Metal conduits increase flexibility and reliability in wire installation for a wide range of applications. And stainless steel conduit helps the wiring system to be perfect and professional

อายุการใช้งานยาวนานLong lasting

ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพดีเสมอไม่ว่าจะ
ติดตั้งในที่ใดก็ตาม ท่อร้อยสายไฟฟ้าสเตนเลสมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานและต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย
เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตั้งในพื้นที่สูงเหนือ
ระดับน้ำทะเล

Electrical conduit systems keep a good condition regardless of location. Stainless steel electrical conduit is durable and long lasting, requiring minimal maintenance. That is beneficial especially for installation above the sea surface.

รูปลักษณ์สวยงามBeautiful appearance

ท่อร้อยสายไฟฟ้า สเตนเลส ขัดเงาสว่าง ให้รูปลักษณ์ที่
งดงาม คุณจึงมั่นใจได้ว่า ท่อร้อยสายไฟฟ้าจะให้ภาพลักษณ์
ที่ดึงดูดใจซึ่งสำคัญเป็นพิเศษในสายการผลิตอาหาร

Polished stainless steel electric conduit provides a beautiful appearance. You can be confident that Electrical conduits will provide an attractive image that is especially important in the food production line.