ท่อร้อยสายไฟฟ้า
White Conduit Pipe

ดัดโค้ง งอเข้ามุม ทำได้ง่ายและแม่นยำEasy and precise curving and angular bending

White Conduit ของพานาโซนิค ผลิต
จากเหล็กคุณภาพสูงและผ่าน
กระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วย
ความถี่สูงเพื่อป้องกันการแตกเมื่อบิดงอ

Panasonic White Conduit, produced from high quality iron, under high frequency electrical induction melting to prevent breaks when twisted and bent

ร้อยสายไฟได้ง่ายEasy for wiring

อีพอกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลือบผิวภายใน
ช่วยให้สามารถดึงสายไฟได้อย่างง่ายดาย และ
ช่วยไม่ให้สึกกร่อนอีกด้วย

High quality epoxy resin coating the inside surface enables easy wire pulling and helps preventing corrosion as well.

ติดตั้งสะดวกEasy to install

มีเกลียวที่แม่นยำและคม ซึ่งตัดโดยการใช้
เครื่องจักร ย่อมหมายความว่าสามารถ
ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เกลียวที่
แม่นยำยังช่วยให้ข้อต่อแน่นสนิทไม่มี
น้ำซึมเข้า

With sharp and precisely machine-cut threads, it means easy and fast installation. Precisely machine-cut threads also enable tight connection with no water seeping in.

ทนทานต่อการกัดกร่อนCorrosion resistant

ด้วยผิวด้านนอกที่เคลือบสังกะสีบริสุทธิ์ และผิว
ด้านในที่ฉาบด้วยอีพอกซี่เรซิ่น ช่วยป้องกัน
WHITE CONDUIT
ไม่ให้สึกกร่อน แม้ถูกสารเคมีหรืออากาศใกล้
ทะเลก็ตาม

With outside surface coated with pure zinc and inside surface lightly coated with epoxy resin, it helps protect WHITE CONDUIT against corrosion, even when exposed to chemicals or sea air.

มาตรฐานคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงStable, unchanging standard

เหล็กแผ่นถูกนำมาม้วน, เคลือบสังกะสี
และทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติ
ที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีคุณภาพสูง
เท่าเทียมกันทุกชิ้น

Sheet iron is rolled, coated with zinc and threaded, under a continuous automated process, so that every piece has equal high quality.